วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ท่องเที่ยวไอซ์เเลนด์ กับ ตั๊ก

รูปปั้น Leif หน้าโบสถ์
ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน(Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านสวมหมวก มีผ้าคลุมลักษณะพริ้วสะบัด ถือขวานขนาดใหญ่ และอีกมือถือหนังสือแนบไว้กับอก เป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัย ในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรป คนแรกที่ไป “เหยียบ” ดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์ดังกล่าวสหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์ในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบ 1 พันปี รัฐสภา “Althing” ของไอซ์แลนด์
รูปปั้นของเลฟร์ อีริกสัน ยังตั้งอยู่ที่หน้าศาลาวาการเมืองมินิสโซต้า (Saint_Paul Minnesota) สหรัฐ อเมริกาอีกด้วย รัฐสภาอเมริกากำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันของเลฟ เรียกว่า “Leif Eiriksson Day” มีความสำคัญในฐานะเป็นผู้บุกเบิกดินของทางอเมริกาเหนือและนำคนเข้าไปบุกเบิกตั้งถิ่นฐาน
รูปปั้นทั้งที่ไอซ์แลนด์และมินิสโซต้า ไม่ใช่มายืนเล่นโก้ ๆ นะนั่น หมายความว่ามีที่มาที่ไป แขกผู้มายืนจะมายืนถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกไปฝากคนที่อยากมาไอซ์แลนด์ต่อไป

โบสถ์ Grundtvig's Church ที่โคเปเฮเกน


นายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นสถาปนิกที่ออกแบบตึกนี้ไว้ใน เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์(Impressionist) คล้ายกับโบสถ์ Grundtvig's Church ที่โคเปเฮเกน เดนมาร์ก และใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้สร้าง รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตั้งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค. ศ.1986 ถ้าภาษาไทยต้องบอกว่า “โอ้โห” นานจัง คงเหมือนวลีอมตะกระมัง “กรุงโรม ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว” คงจริงอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินั้น ๆ ก็ต้องใช้เวลา แรงงาน และทรัพย์ รวมทั้งศรัทธาต่อสิ่งนั้น ๆ เหมือนปิรามิดของชาวอียิปต์ กำแพงเมืองจีน หลายชั่วอายุคน ทัชมาฮาล ของอินเดีย นครวัต นครธม ของชาวกัมพูชาเพื่อนบ้านเรา ปิรามิดของชาวมายัน แม็กซิโก พระราชวังแวร์ซาย ของฝรั่งเศส หอเอนปิซ่า ที่อิตาลี อันสุดท้ายใช้เวลาในการสร้างถึง 127 ปี ที่ชนิดตายกันไปไม่รู้กี่รุ่นยังสร้างไม่เสร็จ โบสถ์ระดับประเทศไอซ์แลนด์จะสร้างวันสองวันเดี๋ยวจะไม่ขลังและอมตะมั้ง เลยต้องสร้างนาน ๆ


โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามพระในศาสนาคริสต์ที่ชื่อฮาลล์กริมูร์(Hallgrímur Pétursson) ที่เป็นทั้งนักกวี นักประพันธ์ ผลงานที่มีชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของชาวไอซ์แลนด์ คือ Passion Hymns ที่ถูกนำดัดแปลงเป็นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทางศาสนาของชาวไอซ์แลนด์ ฮาลล์กริมูร์มีอายุอยู่ระหว่าง พ.ศ.2157-2217 ถ้านับช่วงเวลาของไทยก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลร่วมสมัยกับสมเด็จพระนารายมหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2199-2231) โบสถ์มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Hallgrímskirkja ที่แปลได้ความว่า “โบสถ์ของฮาลล์กริมูร์”โบสถ์สูง จุดชมวิวเมืองเรกยาวิก

Hallgrímskirkja นับว่าเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็น จุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิก โดยรอบโบสถ์ดังกล่าวมีความสำคัญ ฐานะเป็นศาสนสถานที่สำคัญ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของไอซ์แลนด์ โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีประมาณว่าเมื่อมาถึงไอซ์แลนด์ มีหรือจะไปไม่ถึง(โบสถ์สูง)โบสถ์ Hallgrímskirkja นี้มีความสูง 74.5 เมตร สูงเป็นอันดับ 4 ในประเทศไอซ์แลนด์รองจากสถานีวิทยุ 2 แห่งและอาคารสเมาราท็อกตึกสูงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สูง 77.6 เมตร มี 20 ชั้น ที่คำนวนง่าย ๆ ก็สูงพอ ๆ กับภูเขาทอง วัดสระเกศ ที่กรุงเทพของเรา จากฐานสูงประมาณ 79 เมตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น